Hvordan er momsreglerne ved salg til udlandet?

Selvom du handler med udenlandske virksomheder, så skal du selvfølgelig stadig påregne moms på dine fakturaer. Det bliver imidlertid en del mere vanskeligt at holde styr på momsen, når du handler med udenlandske virksomheder. Derfor anbefaler vi, at du rådfører dig med en ekspert inden du eksporterer til resten af verden. Her på siden giver vi dig et godt overblik og forståelse, som kan komme dig til gavn både i snak med en eventuel momsekspert, men også med kunder.

Reglerne for moms ved handel mellem to EU-lande skelner mellem salg til privatpersoner og salg til virksomheder. Ligeledes er der undtagelser, som kun gælder for salg af ydelser.

Moms ved handel med privatpersoner i EU

Hvis du handler med privatpersoner eller virksomheder, der ikke er momsregistrerede, indenfor EU, så skal du påregne almindelig dansk moms på fakturaen. I de fleste tilfælde vil det være 25 %. EU har valgt at sætte en grænse for det, de kalder betydeligt salg på maksimalt 35.000 euro. Hvis salget overstiger beløbet for betydeligt salg, så skal der påregnes moms efter kundens hjemlands regler.

Reglerne på området bliver per 1.1.2015 lavet om pga. af et EU-direktiv. De nye regler kaldes One Stop Moms og betyder, at virksomheder, der sælger radio- og tv-ydelser, elektroniske ydelser og teleydelser, skal påregne den momssats på fakturaen, der gælder i køberens land.

Moms ved handel med virksomheder i EU

Du skal ikke påregne dansk moms, hvis du handler med en virksomhed indenfor EU. Der er nemlig momsfri handel indenfor EU’s grænser. Der gælder dog en række betingelser, som er, at både dit og din kundes momsnummer skal stå på fakturaen og samtidig skal der være sikkerhed for, at varen er leveret til kunden. Denne betingelse kan blandt andet blive bevist med fragtbreve eller lignende. Det er vigtigt, at der står på fakturaen, at der ikke er påregnet moms.

Moms ved handel udenfor EU

Det bliver straks mere besværligt, når det gælder salg af varer til lande udenfor EU. Du skal registrere dig som eksportør først og fremmest. Dernæst er der en række udførelsesdokumenter, som du skal udfylde og holde opbevaret. Moms og told bliver betalt af kunden i det pågældende land, når varerne bliver modtaget.

Undtagelser ved salg af ydelser

Typisk skal du påregne dansk moms på dine fakturaer, når du sælger ydelser til udlandet. Der er dog undtagelser for denne regel: Udlejning af arbejdskraft, bankvirksomhed og reklamer. Du kan finde en fuld liste over de brancher der er undtaget dansk moms på salg ydelser på SKATs hjemmeside.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *