Hvad er inkasso?

Inkasso betyder, at man inddriver gæld fra en kunde. Hvis du har solgt et produkt eller en service til en kunde, som endnu ikke har betalt fakturaen, så kan man som virksomhed i sidste ende være nødsaget til at inddrive gælden gennem inkasso.

Hvem udfører inkasso?

Du kan selv stå for inkassoprocessen, hvis du sætter dig ind i love og regler i fx retsplejeloven. Du kan også få en inkassovirksomhed til at stå for din inkassosag.

Stå for inkasso selv: Hvis du selv vil stå for inkasso, så kan du bruge den forenklede inkassoproces. Beløbets størrelse må ikke overstige 100.000 kr. Ved den forenklede inkassoproces skal du kun rette henvendelse til byretten og fogedretten, som vil tage sig af grundlaget og gennemførelsen af din inkassosag.

Inkassovirksomheder: Nogle inkassovirksomheder tager et fast beløb for at inddrive gælden. Der skal du selvfølgelig vurdere om beløbet, som din kunde skylder dig er stort nok til at det retfærdiggør inkassovirksomhedens betaling. Andre inkasso virksomheder tager i stedet en procentdel af det skyldte beløb for at inddrive gælden.

Før inkasso skal du sende mindst én rykker

Inden du når så langt som inkasso, så skal du mindst have sendt en rykker til kunden, hvor du giver kunden en ny betalingsfrist. Reglerne for rykkere påskriver, at du må tilskrive rykkeren et gebyr på 100 kr. til at dække dine administrationsomkostninger.

Hvis du har en kunde, der ikke har betalt sin faktura, så kan du bruge vores rykker skabeloner til at inddrive gælden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *